II Meeting Inspektorów Ochrony Danych (Osobowych)

Hotel Grzegorzewski, 25-26 maja 2017 r. Tuszyn koło Łodzi

Zarejestruj się!

Prelegenci

Tomasz Izydorczyk

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspert ochrony danych osobowych

dr r. pr. Marlena Sakowska - Baryła

dr r. pr. Marlena Sakowska - Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Spółce partnerskiej

dr adw. Paweł Litwiński

dr adw. Paweł Litwiński

Doktor nauk prawnych, Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Wszyscy Prelegenci

Agenda

25 May, 2017

72h na identyfikację, decyzję i działania. Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Naruszenie ochrony danych osobowych. Przygotowanie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz osobom, których dane dotyczą. (wykład)

10:00 - 11:00, sala D

Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych (warsztat)

11:00 - 12:00, sala D

Identyfikacja naruszeń danych osobowych (warsztat)

12:00 - 13:00, sala D

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu oraz podmiotom danych (warsztat)

13:00 - 14:00, sala D

Podsumowanie warsztatów (dyskusja)

14:00 - 14:30, sala D
26 May, 2017

Zadania, status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w RODO oraz Opinii Grupy Roboczej art. 29 (wykład)

9:00 - 10:00, sala D

Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych - sąd nad multiINSPEKTOREM (warsztat)

10:00 - 11:00, sala D

Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (dyskusja)

11:00 - 12:00, sala D

Kodeks dobrych praktyk podejścia opartego na ryzyku (burza mózgów)

12:00 - 13:00, sala D

Kodeks dobrych praktyk podejścia opartego na ryzyku (warsztat)

13:00 - 14:00, sala D
Pełna agenda