Organizator

Osoby kontaktowe:
Tomasz Izydorczyk - Opiekun Projektu MIODO
Maciej Gruszczyński - Prezes Zarządu Ariergarda Sp. z o.o.
mail: miodo@miodo.org, tel.:+48 (32) 723 21 51

Siedziba i dane spółki:
Ariergarda Sp. z o.o.
Janasa 4, 40-855 Katowice
NIP: 629 247 26 82, REGON: 362286349, KRS: 0000572155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 6 000,00 zł opłacony w całości