Główni Prelegenci

Maciej Gruszczyński

Maciej Gruszczyński

Prezes Zarządu Ariergarda, specjalista ds. ochrony danych osobowych w Grupie FundingBox

dr Mirosław Gumularz

dr Mirosław Gumularz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni

Mariola Więckowska

Mariola Więckowska

Dyrektor d.s Innowacyjnych Technologii Ochrony Danych, LexDigital

Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej

Wiceprezes SABI-Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, ekspert e-Detektywi.pl

Patrycja Kozik

Patrycja Kozik

Radca prawny. Partner w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tomasz Izydorczyk

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspert ochrony danych osobowych

dr Marlena Sakowska - Baryła

dr Marlena Sakowska - Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Spółce partnerskiej