Tomasz Wącirz

Tomasz Wącirz

Inspektor Ochrony Danych w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, audytor, wdrożeniowiec i szkoleniowiec z kilkuletnim doświadczeniem.

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: Zarządzanie Projektami i Funduszami oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu drugiego największego w Polsce zrzeszenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych, współpracował z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urządem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji czy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jest certyfikowanym managerem PRINCE2. W obszarze ochrony danych osobowych doradzał m. in. wiodącym podmiotom sektora przemysłu górniczego, budowlanego, ubezpieczeniowego czy telekomunikacyjnego oraz realizował zadania na rzecz spółek z udziałem skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów realizujących zadania publiczne. Ochroną danych osobowych zajmuje się od 2011 roku. Jeden ze współautorów projektu MIODO - Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, a także Forum Ochrony Danych Osobowych, który realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych SABI.