dr Marlena Sakowska - Baryła

dr Marlena Sakowska - Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Spółce partnerskiej

http://kancelariasbc.pl/

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, współpomysłodawczyni utworzenia Centrum. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych w UMŁ. Wykłada w kilku wyższych uczelniach, w tym w Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Leona Koźmińskiego, w Polskiej Akademii Nauk oraz w Społecznej Akademii Nauk. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i forach branżowych, jest doświadczonym szkoleniowcem. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych, dostępu do informacji oraz ponownego wykorzystywania isp, w tym monografii: "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015). Współautorka podręcznika: "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego" (2016) oraz komentarza do ustawy o re-use: "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz" (2017).