Tomasz Izydorczyk

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspert ochrony danych osobowych

Absolwentem Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie, e-administracja, ochrona danych osobowych. Jestem autorem kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Pracował dla takich spółek jak: DGA S.A. (konsultant), CUBE.ITG S.A. (dyrektor działu IT). Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska Posiada certyfikat audytora wiodącego SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI w takich podmiotach jak: CUBE.ITG S.A., JOB IMPULSE Polska sp. z o.o. oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie prowadzi zajęcia na WSB w Poznaniu, pełnię rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. oraz jestem konsultantem w Kancelarii Maruta Wachta sp. j.