Maciej Gruszczyński

Maciej Gruszczyński

Prezes Zarządu Ariergarda, specjalista ds. ochrony danych osobowych w Grupie FundingBox

http://ariergarda.pl/

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierunku Zarządzanie i Marketing (Specjalność Zarządzanie Kryzysowe) Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji (2017) i Inspektor Ochrony Danych (2019) Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od kilku lat działający na rynku telekomunikacyjnym oraz IT. Z tematyką ochrony danych osobowych związany od 2013 roku. Praktyk w zakresie audytów zgodności, szkoleń oraz wdrożeń związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, głównie w branży telekomunikacyjnej, IT i retail. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI oraz ISSA Polska. Jeden ze współautorów projektu MIODO (Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, a także Forum Ochrony Danych Osobowych, który realizowany jest we współpracy ze wspomnianym wcześniej SABI. Od 2017 roku związany również z Grupą Exorigo Upos, gdzie pełni rolę Głównego Konsultanta ds. ochrony danych i jednego z opiekunów projektu Ready4Rodo. Od 2018 roku współpracuje jako Specjalista ds. ochrony danych w projektach realizowanych przez Grupę Funding Box.