Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej

Wiceprezes SABI-Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, ekspert e-Detektywi.pl

Wiceprezes „SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”. Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej w e-Detektywi.pl Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów teleinformatycznych oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów wynikających z regulacji dotyczących prawa ochrony prywatności w społeczeństwie informacyjnym i zabezpieczeń w systemach IT. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach i odzyskiwania danych Wykonuje ekspertyzy i opinie z zakresu aplikacji, sieci i systemów teleinformatycznych oraz urządzeń służących do przetwarzania i ochrony informacji. Wiceprezes zarządu (od 2013r., II kadencja) Stowarzyszenia SABI. Od ponad 20 lat zajmuje się ochroną danych osobowych. Nadzorował i koordynował złożone procesy ochrony informacji i danych osobowych, m.in. największe zbiory polskiego rynku e-commerce. Uczestniczył w branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym dwóch części książki „Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck oraz artykułów w prasie branżowej.